928      0     5 fakt

🕌 MASJIDLAR

Masjid – arabcha so’z bo’lib, “sajda qilinadigan joy” ma’nosini bildiradi. 2. Islom tarixida ilk qurilgan masjid – “Qubo” masjidi bo’lib,…

Batafsil