Qur’on mo’jizalari

Ehtimol, sizga qidiruv yordam berishi mumkin.